top of page

Dostęp tylko podczas godzin otwarcia

Rekonstrukcja długiego domu wikinga
Gorące napoje
Darmowa myjnia
Sklep z pamiątkami

Dostępne 24/7 (Zależnie od warunków pogodowych)

Toaleta
Strefy piknikowe
Parking dla autobusów
Miejsce o wartości kulturowej
Ścieżka do samodzielnego zwiedzania
Ścieżka przyrodnicza

Przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami, dzieci oraz psów

Przyjazne dla psów
Przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami
Przyjazne dla dzieci
As Autumn draws in, the valley and the longhouse take on a warm golden hue.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Niepełnosprawności ruchowe

Autyzm (oraz podobne)

Problemy ze słuchem

Parking - Płaski asfaltowy parking dostosowany dla osób niepełnosprawnych, bez krawężników z dostępem do terenu całej placówki.

 

Toalety - Dostosowane dla wózków inwalidzkich z uchwytami przy toalecie, BRAK PRZYCISKU AWARYJNEGO.

 

Bilety/Sklep - Brak schodów, wejście może być niedostosowane dla większych/szerszych pojazdów.

 

Muzeum - Możliwość podjazdu samochodem pod długi dom wikinga, powierzchnia podjazdu jest utwardzona. W środku obecne są progi oraz 2 nierówne stopnie i nierówna podłoga. Gwarantowane miejsca siedzące. 

 

Ścieżka przyrodnicza - Ścieżka jest nieutwardzona ze stromymi zboczami i nierównymi stopniami.

 

Ścieżka Historyczna oraz Miejsce Archeologiczne - Ścieżka z tablicami informacyjnymi jest nieutwardzona. Miejsce archeologiczne jest w pełni widoczne, wymaga zejścia ze ścieżki, niezalecane dla osób poruszających się na wózkach. 


Strefa Piknikowa - W pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Muzeum może być zatłoczone - prosimy o wcześniejszą informację, jeżeli stanowi to utrudnienie jesteśmy w stanie ograniczyć liczbę osób zwiedzających.

 

Z wyjątkiem prezentacji przewodnika zwiedzanie przebiega w dużej mierze bezgłośnie, zależy to również od zachowania pozostałych uczestników.

 

Brak mocnego oświetlenia w muzeum, jedyne źródło światła sztucznego to ognisko rozpalone na środku pomieszczenia. Siedziska pozwalają zachować bezpieczny dystans od ognia. 

 

W niektórych momentach zwiedzania publiczności rozdawane są repliki przedmiotów włączając w to tępe stalowe miecze. W razie przeciwwskazań prosimy o wcześniejszą informację, a przewodnik pominie tą część prezentacji. 

Informacje o biletach, stronie oraz historii są dostępne w języku angielskim, islandzkim, francuskim oraz niemieckim.

 

Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem w języku angielskim bądź islandzkim. Jeśli istnieje taka potrzeba zaleca się skorzystanie z zamiany mowy na tekst. Nasi przewodnicy są również zaznajomieni z obsługą klipsów mikrofonowych przeznaczonych do transmisji na aparaty słuchowe.

Wady Wzroku

Wszelkie informacje oraz bilety można uzyskać osobiście w sklepiku. Podczas zwiedzania przewodnik prowadzi rozmowę z uczestnikami oraz dokładnie opisuje elementy domu. Zaleca się ostrożność podczas poruszania po muzeum ze względu na półmrok, wystające progi oraz nierówne podłoże. 


 

Muzeum jest łatwo dostępne, a konstrukcję budynku oraz repliki przedmiotów można doświadczać poprzez dotyk. Jest to znaczne ułatwienie, ponieważ w większości muzeów eksponaty znajdują się w przeszklonych gablotach. Nasi przewodnicy z przyjemnością pomogą w nawigacji po wnętrzu i lepszym poznaniu przestrzeni. 

bottom of page