top of page

Wykopaliska i Rekonstrukcja Farmy z X wieku

Eiríksstaðir from above, showing the outlines of both the longhouse and pithouse.

                                                                Pierwotnie istniejąca farma w Eiríksstaðir została prawdopodobnie opuszczona przez Eryka i                                                                     jego rodzinę w połowie X wieku, pozostawiając długi dom, stodołę i budynki gospodarcze,                                                                      które po pewnym czasie popadły w ruinę. Szczęśliwie dla nas, oznaczało to, że mogliśmy                                                                          zinterpretować pozostawione przez nich zabudowania i uzyskać przybliżony obraz tego, jak                                                                      wyglądało ich życie na farmie. 

                                                                Pierwszym uczonym, który odnotował obecność tego miejsca w 1894 roku był mężczyzna,                                                                         który nazywał się Brynjúlfur Jónsson. Rok później Þorsteinn Erlingsson odkopał część ruin                                                                         budynków. Co ciekawe, stodoła, która obecnie popadła w całkowitą ruinę, wtedy była                                                                               wyraźnie widoczna na powierzchni ziemi. 

                                                                Ówcześni badacze nie posiadali wiedzy ani technologii, aby wykonać wykopaliska zgodnie ze                                                                 współczesnymi standardami archeologicznymi. Odkrywki dokonane w latach 1938 oraz 1997-2002 były o wiele bardziej przydatne dla nauk niż pierwsze badania pod koniec XIX wieku. Obecnie wiemy, że na farmie znajdowały się co najmniej dwa budynki - nie licząc stodoły - datowane na okres od 850 do 1000 roku n.e.  Jednym z nich był mały długi dom, w którym mieszkali ludzie, a drugim ziemianka, która prawdopodobnie służyła kobietom jako miejsce do tkania, prania i kąpieli. Możliwe, że istniało o wiele więcej budynków, których jeszcze nie zlokalizowano. Być może w przyszłości uda się odnaleźć więcej pozostałości i dowiemy się dokładnie jak to miejsce kiedyś wyglądało. 

Wewnątrz domów nie odnaleziono zbyt wielu przedmiotów, jedynie kilka gwoździ, ciężarków tkackich, kamieni do ostrzenia i złamany okółek wrzecionowy. Nawet te kilka znalezisk pokazuje nam, jakie zadania wykonywane były na farmie, przykładowo wyrabianie własnego sukna z wełny i włókien roślinnych oraz doskonalenie narzędzi rolniczych. Ciekawym znaleziskiem były pozostałości po rafinacji żelaza, które wskazywałyby na to, że wydobywano metal ze złóż w dolinie. Obszar ówczesnego Eiríksstaðir był porośnięty lasem brzozowym, który służył jako dobre źródło drewna budulcowego oraz opału. 

Obecne zabudowania powstały dzięki lokalnej inicjatywie przy wsparciu komitetu doradczego złożonego z archeologów pracujących dla Muzeum Narodowego. 

Struktura Obecnego budynku powstała w oparciu o badania dotyczące najstarszych budowli tego typu z Islandii i krajów sąsiadujących z tego samego okresu. Drewno, które zostało użyte do budowy Eiríksstaðir znaleziono wyrzucone na brzegach Islandii. 

Dom został zbudowany przy użyciu odtworzonych narzędzi z Epoki Osadniczej, zrekonstruowanych na podstawie znalezisk archeologicznych i eksperymentalnych technik archeologicznych.  Żłobienia i dekoracje wzorowane są na artefaktach z tego samego okresu. We wnętrzu umieszczono boazerię, a krokwie stropowe mają okładzinę z chrustu z potrójną warstwą darni tworzącą dach. Ściany darniowe zbudowano z kęp darni połączonych sznurkiem (prawdopodobnie była to oryginalna technika budowlana odkryta w trakcie wykopalisk).
 

Możesz przeczytać więcej tutaj:

https://www.thjodminjasafn.is/media/rannsoknir/1998-11-Eiriksstadir-i-Haukadal.pdf

oraz:

https://www.thjodminjasafn.is/media/rannsoknir/1997-15-Fornleifarannsokn-a-Eiriksstodum.pdf )”

The ends of the longhouse are not covered with grass like the roof, but show the zig-zagging turf bricks.
bottom of page